Kas ir nodokļi

Visa pasaule ir sadalījusies daudzās valstīs un katrā no šīm valstīm ir sava valdība, sava pārvaldes sistēma, kas notur šo valsti pie dzīvības, rūpējas par tās iedzīvotājiem un risina daudzas un dažādas problēmas. Valdības uzņemas pārstāvēt tautu gan iekšpolitikā, ikdienas jautājumos, gan pasaules arēnā. Uzreiz ir jāsaka, ka valsts pastāvēšana bez naudas līdzekļiem nav iespējama, jo nauda ir tā, kas nosaka attīstības līmeni, tautas labklājību, infrastruktūru, veselības aprūpi, aizsardzību, izglītību un, patiesībā, visu pārējo valstī. Un kur gan valsts ņem naudu, ja ne no mūsu maksātajiem nodokļiem.

Jau senos laikos, valdnieki iekasēja nodokļus no saviem pavalstniekiem. Visiem bija pienākums maksāt nodevas savam valdniekam un mūsdienās ir tieši tā pat. Protams, mēs nemaksājam vienam valdniekam kurš ar šo naudu izrīkojas pēc savām iegribām. Šī nauda tiek lietota valsts attīstībai. Tāpēc nodokļi ir neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Katra valsts veido savu budžetu kurā lielākā daļa ienākumu ir tieši no iekasētajiem nodokļiem. Mūsdienās katrs darbinieks, neatkarīgi kur un par ko strādā, maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, maksā sociālo nodokli un citus. Arī uzņēmēji kuri nodarbojas ar savu biznesu maksā attiecīgus nodokļus. Mēs maksājam nodokļus par īpašumiem un automašīnām. Mēs maksājam nodokļus par ļoti daudzām lietām un nebūt ne visas ir tās lietas, kas mums ienes peļņu. Mūsu valstī ir daudz nodokļu kuri ir jāmaksā, pat pērkot pārtiku, mēs maksājam nodokli – pievienotās vērtības vai PVN nodokli.

Visā pasaulē, cilvēki jau sen ir pieraduši pie nodokļiem, jo, skatoties objektīvi, valsts nevar pastāvēt bez nodokļiem. Valsts parādi, iepirkumi, algu pielikumi, pabalstu un pensiju izmaiņas, aizsardzība un attīstība ir tiešā veidā saistīta ar iekasēto nodokļu apjomu.

Ja senos laikos neviens nejautāja kur karalis iztērē nodokļos iekasēto naudu, tad šodien, mums ir iespējams sekot līdzi tam, kur un kā tiek tērēta nauda kuru mēs samaksājam nodokļos. Valdība sastāda budžetu kurš ir visiem pārskatāms un tiek parādīts kur un kā tiks tērēta nodokļu nauda. Mūsdienās, cilvēkiem ir iespējams izmantot savas tiesības un redzēt kā tiek pārvaldīta viņu valsts. Tas mums ļauj sekot nodokļiem un pašiem censties saprast kāpēc mums ir jāmaksā visi šie nodokļi.

Protams, sabiedrībā valda liela neapmierinātība ar nodokļu politiku mūsu valstī. Valdībai pastāvīgi nākas skaidrot kāpēc tiek pieņemtas dažādas izmaiņas nodokļu politikā, kas atstāj ne to labāko iespaidu gan uz uzņēmējiem gan parastajiem iedzīvotājiem. Ideālā situācijā, mēs maksātu nodokļus, bet tie nebūtu tik lieli, ka mēs esam spiesti atteikties no dažādām iecerēm, jo nodokļu slogs ir pārāk liels. Tas īpaši attiecas uz uzņēmējdarbību. Daudzos gadījumos, šis slogs ir tik liels, ka cilvēki izvēlas strādāt kādā citā uzņēmumā nevis veidot savu.