Kas nepieciešams, lai nodibinātu partiju?

Latvijas valda demokrātija. Tas nozīmē ka tautai pieder vara un mēs to lietojam ievēlot politiskās partijas valdībā, kas, tālāk, pārvalda valsti. Katram Latvijas pilsonim ir iespēja iestāties partijā vai veidot jaunu politisko spēku, lai piedalītos valsts pārvaldē.

Partijas veidošana nav vienkārša, bet tas arī nav nekas neizdarāms. Lai nodibinātu partiju, pirmais kas ir nepieciešams ir vēlēšanās piedalīties politikā un konkrēti mērķi, uzstādījumi, piedāvājumi kā labāk pārvaldīt valsti. Izveidot partiju bez konkrētiem mērķiem nebūs iespējams, jo ir nepieciešams piesaistīt cilvēkus kuri piekrīt jūsu domām, kuri ir gatavi iesaistīties šo domu un mērķu piepildīšanā.

Partijas dibināšanai ir nepieciešami vismaz 200 partijas biedri un nauda. Šeit var palīdzēt ātri kredīti vai cita veida kredīti, ja pietrūkst visām izmaksām sākumā. Turpmāk var pārtikt no ziedojumiem un biedru iemaksām. Tāpat, ir nepieciešams izveidot partijas programmu un statūtus. Ir jābūt atrunātiem un rakstiskiem noteikumiem par partijas biedru tiesībām un pienākumiem, biedra naudas iemaksām, partijas kopsapulcēm, darbības virzieniem un plāniem. Ir jābūt noteiktam partijas nosaukumam, simbolikai un daudzām citām niansēm kas ir strikti atrunātas Latvijas likumdošanā.

Kad ir sagatavota visa dokumentācija, tiek sasaukta partijas kopsapulce un tiek pieņemts lēmums par partijas dibināšanu. Tiek ievēlēta partijas vadība un apstiprināti statūti un programma. Tad partija tiek reģistrēta partiju reģistrā.

Partijas izveidošana nav ļoti sarežģīts process, bet tās uzturēšana un virzīšana pa politiskajiem gaiteņiem ir daudz, daudz sarežģītāka. Daudzas partijas pazūd vēl pirms ir paspējušas radīt kādas pārmaiņas, tāpēc ir nepieciešams rūpīgi pieiet šim lēmumam un sagatavoties smagam darbam, lai patiesām spētu radīt kādas pārmaiņās valstī.

Šis ir tikai neliels ieskats, kā dibināt partiju. Atradu noderīgu rakstu, kur ir papildus informācijas par partijas dibināšanu. Rezumē ir tāds, ka ja citi varēja nodibināt partiju, tad to var izdarīt!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *